Nổi loạn tuổi teen

Nổi loạn tuổi teen là một trong những vấn đề nhức óc đau đầu cho các bậc phụ huynh, cha mẹ có con trong độ tuổi ăn tuổi học nhưng chúng phá vỡ ‘nội quy’ làm theo ý thích