Tag sản phẩm - Loveaider Sextoy

Loveaider Sextoy là một trong những hãng đồ chơi người lớn quen thuộc với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên sản phẩm của Loveaider đang thất sủng vì giá đang tăng cao và sextoy của Loveaider hay kén pin cũng như mẫu mã tính thực dụng không cao nên bị thất thế trước những sản phẩm có ý tưởng tốt hơn từ các hãng cạnh tranh